×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

 
Gastrointestinal stromal tümörler (GIST'ler), sindirim sisteminin herhangi bir yerinde bulunabilen, normal hücrenin doğal yapısının değişerek büyümesiyle kendini gösteren tümör tipidir. Genellikle 40-80 yaş arasında görülmektedir. Dünyada yılda 6-15 milyon kişide görülmektedir. En sık midede ve ardından ince bağırsakta bulunur. Genellikle 5 cm’den küçük olanlar daha iyi seyirlidir. Risk için önemli göstergeler kitlenin büyüklüğü ve mikroskoptaki büyüme hızıdır.
 
Klinik
 
Gastrointestinal stromal tümörlerde erken aşamada genellikle herhangi bir belirti görülmez. 2 cm’den küçük olanlar sıklıkla rastlantısal olarak yapılan endoskopilerde veya başka bir sebeple çekilmiş bilgisayarlı tomografilerde saptanır. Oluşabilecek belirtiler ise karın ağrısı, kanama, anemi (kansızlık), karında kitle, dispepsi ve erken doygunluk olarak sayılabilir. Şikayetler genelde tümörün büyüklüğüyle orantılı olarak artar. Yemek borusunda görülmesi halinde yutma güçlüğü de görülmektedir.
 
Tanı
 
Tanı için endoskopi, endoskopik ultrason (EUS) veya bilgisayarlı tomografi (BT) den yararlanılır. 
 
Tedavi
 
GIST’ lerin standart tedavisi kitlenin tam olarak cerrahi yöntemle çıkartılmasıdır. Tümörün çapı ve yerleşim bölgesine göre bu girişim açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi yöntemler ile gerçekleştirilir. Özellikle midede yer alan küçük GIST’lerde endoskopik çıkarma yöntemleri kullanılabilir. Bazı durumlarda cerrahi tedaviye ek olarak ilaç ve dirençli olgularda ışın (radyotrerapi) tedavisi de kullanılmaktadır.